Alternative

Academy for Global Business Advancement World Congress

Ajman University of Science and Technologies, UAE, March 19-21, 2012 More »

 

The World Economy Today: Major Trends and Developments

THE_WORLD_ECONOMY_TODAY

Տնտեսական անվտանգություն

Տնտեսական անվտանգություն

Grki kazmՏնտեսական անվտանգություն

Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հեռանկարները Հայաստանում

Վճարային հաշվեկշիռ

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #2, Ապրիլ – Հունիս, 2016

Հունիս 2016Ապրիլ - Հունիս

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումները նոր իրողությունների և ապագայի ակնկալիքների համատեքստում

Ռաֆիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Պարտատոմսերի թողարկման առանձնահատկությունները և պարտատոմսերի թողարկման ազդագրի իրավական բնույթը

Պարգև ՍԱՐՈՅԱՆ Վնասի հատուցումը վնաս պատճառած վարչարարությունն իրականացրած վարչական մարմնի իրավահաջորդության դեպքում

Դավիթ ԴԻԼԱՆՅԱՆ Եվրասիական հաշվարկային միավորի մոդելը ԵՏՄ արժութային ինտեգրման համատեքստում

Արտյոմ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ագրարային ոլորտում նորամուծական գործունեության խթանման պետական համակարգը

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Առևտրային կազմակերպությունների պարտքերի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես Հունվար – Մարտ

kazm March.Fin (Repaired)

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից Հայաստանի գործարար հանրության սպասումները

Հարություն ՄԱՐԶՊԱՆՅԱՆ, Արա ՔԱՌՅԱՆ, Անժելա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Հաշմանդամների աշխատատեղերի քվոտավորման միջազգային փորձը

Սեյեդ Աբդոլա Էբրահիմզադե ՊԱՆԵԿՈԼԱԻ Իրանի բանկային համակարգում հաճախորդների վստահության դետերմինանտները

Սայեդ Մոհամադ ՍԱՅԵԴԻ Իրանի միջազգային ցուցահանդեսային ընկերության կառավարման բարելավումը

Սայեդ Մոհամադ ՍԱՅԵԴԻ Ցուցահանդեսների կազմակերպման բարելավման ուղիները ԻԻՀ-ում

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Գործարար միջավայրի գնահատման ինստիտուտների համակարգը և կազմը

Լենա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՀ բանկային համակարգի ճյուղային վարկավորման ռիսկայնության գնահատում Սեյեդ Աբդոլա