Alternative

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր


կազմ դեկտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Չինաստան-Հյուսիսային Ամերիկա ներդրումային կապերը

Շուշանիկ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ Ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը ՓՄՁ-ների գործունեության բարելավման համար

Վարդան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ապահովագրական համակարգի կարգավորման փորձը Մեծ Բրիտանիայում

Սերգեյ ԷԼԱՐՅԱՆ ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեության համառոտ վերլուծություն

Նարինե ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ Արտասահմանյան կապիտալի արդյունավետության գնահատումը ՀՀ առևտրային բանկերում

Աշոտ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Էլեկտրոնային փողերի դերը և արդիականությունը բանկային համակարգում

Էլինա ԴԱԴԱՅԱՆ “Աշտարակ կաթ” ընկերության SWOT վերլուծություն

Վոլոդյա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Տնտեսական աճի առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության երկրներում

Մայրանուշ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ Զավեն ՀԱՐՈՅԱՆ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում

Լուսինե ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Վճարահաշվարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորման խնդիրները

Նաիրուհի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՀ-ում իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում եկամտային հարկի ներդրման վերաբերյալ

Վարդան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՊՊԱ համակարգի արդի հիմնախնդիրների լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

ՄԱՋԻԴ ԱՖՐԱ Իրանական կազմակերպությունների համեմատական առավելությունների զարգացման հիմնական ուղղությունները հեռանկարում

Մայրանուշ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՓՄՁ ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից վճարված հարկերի դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում

Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ Միգրացիայի և երկրի տնտեսական ցուցանիշների փոխհարաբերությունը և փոխպայմանավորվածությունը

Անի ԱՅՎԱԶՅԱՆ Հարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները և հարկային բեռը ՀՀ-ում

Սամվել ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունությունը

Քնարիկ ԱՅՎԱԶՅԱՆ Արժեթղթավորման ընդհանուր հավասարակշռության մոդել

Նարինա ՄԿՐՏՉՅԱՆ Նարինա ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՓՄՁ արտահանման ռազմավարությունը որպես արտաքին գործունեության ավելացման գործոն

Աշոտ ՅԱԽՇԻԲԵԿՅԱՆ, Գոռ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՀ հավի ձվի շուկայում տնտեսական մրցակցության վերլուծություն

Նարինե ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ ՀՀ առևտրային բանկերի մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները

Աշոտ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Մոբայլ բանկինգը և դրա զարգացման խնդիրները

Արարատ ԶԱՔԱՐՅԱՆ, Կարապետ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հայաստանը տարածաշրջանային հիմնախնդիրների համատեքստում

Տատյանա ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՀ տնտեսությունում նորամուծության քաղաքականության զարգացման խնդիրները

Վոլոդյա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Տնտեսական քաղաքականությունը և տնտեսական աճը

Լուսինե ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Էլեկտրոնային փողերը որպես վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացման արդյունավետ միջոց

Էլինա ԴԱԴԱՅԱՆ Ռիսկի տնտեսական բովանդակությունը և նրա դասակարգումը սննդի արդյունաբերության ընկերություններում

Նարե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Ինովացիոն կառավարման անհրաժեշտությունը

Օլգա ՊՐՈԿՈՊԵՆԿՈ, Վիկտորիա ՇԿՈԼԱ, Մարինա ԴՈՄԱՇԵՆԿՈ Տնտեսական համակարգի զարգացման համաժամացման և էկոլոգիական անվտանգության պայմանները

Անգելինա ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ Կենսաթոշակային համակարգերը պետական սոցիալ-ժողովրդագրական քաղաքականության համատեքստում

Սամվել ՄԻՆԱՍՅԱՆ Ապահովագրական ընկերությունների ճգնաժամային վիճակի ախտորոշում. խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

Աննա ՂԱԼԱՅԱՆ Բժշկական ապահովագրության արդի վիճակը ՀՀ-ում

Լիանա ԱԶԱՏՅԱՆ Ալկոհոլային խմիչքների արտադրության զարգացման հնարավորությունները

Քնարիկ ԱՅՎԱԶՅԱՆ Ակտիվների արժեթղթավորումը անցումային տնտեսություն ունեցող երկրների համար հնարավորություն թե սպառնալիք

Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ Միասնական արժույթի ստեղծման և միգրացիոն քաղաքականության բարելավման հեռանկարները ԵՏՄ շրջանակներում

Լիլիթ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՀՀ մանրածախ առևտրի ծավալի վերլուծություն

Լիլիթ ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ Արտաքին պետական պարտքը սոցիալ-տնտեսական խնդիրների համատեքստում

Լևոն ԿԼԵԿՉՅԱՆ Ամերիկյան ներդրողների կողմից հայկական արժեթղթերում ներդրումներ կատարելու հավանականության բացահայտում

Անի ԱՅՎԱԶՅԱՆ Արդյունավետ հարկային բեռի սահմանման խնդիրները ՀՀ-ում

Գայանե ՄԵՐԴԻՆՅԱՆ Հանրակրթության ֆինանսավորման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սամվել ԽԱՐԱԶՅԱՆ ՀՀ առողջապահության ոլորտում ծրագրային բյուջետավորման կատարելագործման հիմնական ուղղությունները

Նաիրուհի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Եկամտային հարկի սոցիալական գործառույթի մասին

Շողեր ՊՈՂՈՍՅԱՆ Կոմունիկացիոն միջոցի տնտեսական արժեքայնության գնահատականը

Մարինե ՅԱՐՄԱԼՈՅԱՆ ՀՀ սոցպաշտպանության համակարգի գաղափարախոսական հենքի և ազգային մոդելի մշակման անհրաժեշտությունը

Նարե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Մարդկային կապիտալ նորարական գործընթացի շարժիչ ուժ

Մեհդի ՌԱՀՄԱՆԻ Թեհրանում արտադրողականության բարելավման լուծումը հարցախույզով

Լևոն ԿԼԵԿՉՅԱՆ Դեպոզիտար ստացականների արդյունավետությունը զարգացող երկրների մասնավոր ընկերությունների համար

Անուշ ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ներգաղթի և ինտեգրացիա խնդիրներ զարգացած երկրներում

Նարե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Նորամուծական տնտեսության կարգավորման հիմնահարցեր

Տարոն ՎԱՐԱԶԴԱՏՅԱՆ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և մենաշնորհների պետական կարգավորման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Տաթևիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀՀ հանրային ծառայության համակարգի էթիկական կարգավորման օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վերլուծություն

Ստալ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ Սփյուռքի ինքնակազմակերպման կառույցները որպես քաղաքական ինստիտուտներ

Լիլիթ ՄԱԴՈՅԱՆ Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունների վերլուծությունը

Անուշ ԱՐՇԱԿՅԱՆ Ինտեգրացիայի կարգավորման ազգային մոդելները

Մարիամ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորումը

Տարոն ՎԱՐԱԶԴԱՏՅԱՆ ՀՀ պետական մարմինների համագործակցության ուղիները մրցակցության պաշտպանության բնագավառում

Մարիամ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀՀ պետական պարտքի դինամիկան 2010-2015թթ. և դրա կառավարման արդյունավետությունը

Անահիտ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՀ ԿԲ գործունեության ազդեցությունը պետական արժեթղթերի շուկայի կառավարման վրա

Մեգդի ԲԱՅՐՄԱՆԻ Իրանում էներգիայի հաշվարկումը և սակագները

Արթուր ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՀՀ մասնավոր կենսաթոշակային համակարգերի ներդրումը որպես արդյունավետության բարձրացման միջոց

Վանինե ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ Բնակչության ավանդների ներգրավման ուղղությամբ առևտրային բանկերի քաղաքականությունը ՀՀ-ում

Անահիտ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Պետական պարտատոմսերը որպես պետական պարտքի ֆինանսավորման աղբյուր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *