Alternative

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ #3 ՀՈՒԼԻՍ – ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Սեպտեմբեր

Հուլիս – Սեպտեմբեր 2016

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Համաշխարհային տնտեսության միտումների ազդեցությունը երկրի սոցիալ – տնտեսական անվտանգության վրա

Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀՀ տնտեսական անվտանգության խնդիրները տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի պայմաններում

Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ Արտահանող միջնորդների և ՀՀ ՓՄՁ-ների փոխգործակցության արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը

Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ ՓՄՁ ապրանքների արտահանման կառավարման հայեցակարգը միջնորդ արտահանողների ձևավորման և փոխգործակցության հիման վրա

Սարգիս ՂԱՆԹԱՐՋՅԱՆ, Արսեն ՀԱՅՐԻՅԱՆ Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման ներկա վիճակը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Պարտքի հիմնախնդիրը ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում

Տաթևիկ ՈՒԼԻԽԱՆՅԱՆ Եվրասիական տնտեսական միությանն ինտեգրման հարցի շուրջ

Էսթեր ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ստվերային տնտեսության ոլորտի որոշ տեսական հարցերի մասին

Վարդան ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, Իլոնա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, Վահագն ԱՐՍԵՆՅԱՆ Կաթի գնի ձևավորումը և դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները ՀՀ-ում

Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ Ծախսերի փոփոխության և նպատակային շահույթի ձևավորման փոխհարաբերության ուսումնասիրման նորովի մոտեցում

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՀՀ ֆոնդային բորսայում անհատ ներդրողների մասնակցության խնդիրները

Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Բորսայական առևտրի կազմակերպման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում

Արմինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ Բնավորության շեշտվածության տիպերի և անձնային հինգ գործոնային մոդելի անձնային հատկությունների փոխհարաբերությունները

Արմինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ Բնավորության շեշտվածությամբ պատանիների նյարդային համակարգի և անձնային հատկությունների փոխհարաբերությունները

Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ Բյուջետային դեֆիցիտի և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Լուսինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Մարքեթինգային ռազմավարության կառուցման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները բուհերում

Հրանտ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Տնտեսության հարկային կարգավորման հիմնական մոտեցումները և մեխանիզմները

Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենքի 12.1 հոդվածից բխող խնդիրների ուսումնասիրություն

Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Հարկային քաղաքականության վերաբերյալ որոշ հարցերի քննարկում

Մերի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Մարքեթինգի առանձնահատկությունները առողջապահությունում

Մերի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Մեդիամարքեթինգը առողջապահության համակարգի սուբյեկտների շուկայական դիրքավորման ժամանակ

Ալբերտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը և դրա կարգավորման հիմնախնդիրները

Ստեփան ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Որոշումների ընդունման արդյունավետության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ցուցանիշների հարաբերակցությունը

Ստեփան ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Անձնային գործոնների դերը որոշումների ընդունման գործընթացում

Վիլյամ ՍԻՄՈՆՅԱՆ Քաղաքների մրցունակությունը. օտարերկրյա հետազոտողների դիտարկումները

Բեատրիսա ԿԵՈՎՏԵՐԵՅԱՆ Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների դերը շրջակա միջավայրի արդյունավետության բարձրացման գործում

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ Բյուջետային դեֆիցիտի և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սեյյեդ Աբդոլլահ ԻԲՐԱՀԻՄԶԱԴԵՀ ՓԱՀՆԵ ՔԱԼԱՅԻ Ռեգրեսիոն, կորելյացիոն և Ֆրիդմենի փորձարկումներով տվյալների վերլուծություն

Մասուդ Էնթեզարի ՅԱԶԴԻ ՏԻՄ գործառույթները ԻԻՀ-ում և այլ խոշոր քաղաքներում

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ՕՈՒՆ վերլուծությունը

Մորթեզա Ռամեզանի ԳԱԼԵՇԻ Հարավ-Արևմտյան Ասիայի երկրներում գործարար և հարկաբյուջետային ազատությունների ազատությունը արտաքին առևտրի վրա

Սերգեյ ԷԼԱՐՅԱՆ ՀՀ ՏՏ ձեռնարկություններում ներդրումային գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնուղիները

Արման ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական քաղաքականության բացասական ազդեցությունը ֆուտբոլի վրա

Լիանա ՕՍԻԿՅԱՆ Բանկային մարքեթինգի զարգացման արդի միտումները

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *