Alternative

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես Հունվար – Մարտ

kazm March.Fin (Repaired)

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից Հայաստանի գործարար հանրության սպասումները

Հարություն ՄԱՐԶՊԱՆՅԱՆ, Արա ՔԱՌՅԱՆ, Անժելա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Հաշմանդամների աշխատատեղերի քվոտավորման միջազգային փորձը

Սեյեդ Աբդոլա Էբրահիմզադե ՊԱՆԵԿՈԼԱԻ Իրանի բանկային համակարգում հաճախորդների վստահության դետերմինանտները

Սայեդ Մոհամադ ՍԱՅԵԴԻ Իրանի միջազգային ցուցահանդեսային ընկերության կառավարման բարելավումը

Սայեդ Մոհամադ ՍԱՅԵԴԻ Ցուցահանդեսների կազմակերպման բարելավման ուղիները ԻԻՀ-ում

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Գործարար միջավայրի գնահատման ինստիտուտների համակարգը և կազմը

Լենա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՀ բանկային համակարգի ճյուղային վարկավորման ռիսկայնության գնահատում Սեյեդ Աբդոլա

Էբրահիմզադե ՊԱՆԵԿՈԼԱԻ Բանկերի հեղինակության ազդեցությունը հաճախորդների հավատարմության վրա

Սերգեյ ԷԼԱՐՅԱՆ ՀՀ ՏՏ ձեռնարկություններում ներդրումների արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Դավիթ ԴԻԼԱՆՅԱՆ Միասնական արժույթի հիմնախնդիրները Եվրասիական տնտեսական միությունում

Լևոն ԿԼԵԿՉՅԱՆ Բարձր տեխնոլոգիաներում ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման իրավական ռիսկը

Լևոն ԿԼԵԿՉՅԱՆ ՀՀ-ում Դեպոզիտար ստացականների թողարկման և տեղաբաշխման ընթացակարգը

Հովսեփ ՊԱՏՎԱԿԱՆՅԱՆ Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունը ՀՀ ինֆլյացիոն գործընթացների վրա

Հովսեփ ՊԱՏՎԱԿԱՆՅԱՆ ՀՀ-ից ՌԴ արտահանման կորուստները դրամի արժեզրկման հետևանքով

Թորոս ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Անվար ՅՈՒՍԵՖԻ Հայ-Իրանական արտաքին առևտրի ազդեցությունը ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական աճի վրա

Արարատ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ Պետության դերը ազգային տնտեսության մրցունակության ապահովման գործում

Անահիտ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Աշխեն ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, Հրաչուհի ԹԱՌԼԱՄԱԶՅԱՆ, Գոհար ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ Հայաստանի տնտեսության ինտեգրացիոն նախաձեռնությունները ԵԱՏՄ-ում

Աշխեն ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, Հրաչուհի ԹԱՌԼԱՄԱԶՅԱՆ, Գառնիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Չիլիի կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների փորձը

Վոլոդյա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Տնտեսական զարգացման և տնտեսական աճի տեսական և գործնական հիմնահարցերը

Վոլոդյա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները Հայաստանում

Աշոտ ՄԱՐԴՈՅԱՆ ՀՀ ընդերքօգտագործման ոլորտում առկա հիմնախնդիրները

Աշոտ ՄԱՐԴՈՅԱՆ Ընդերքը որպես պետական սեփականության կառավարման օբյեկտ

Ասյա ԽԱԼԱԹՅԱՆ Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային պորտֆելի կառուցվածքը

Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Արտյոմ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Արտահանման կողմնորոշմամբ գյուղատնտեսական արտադրության հիմնախնդիրները

Վլադիմիր ՄԿՐՏՉՅԱՆ Մրցակցային առավելությունների Էությունը և դրանց իրացման հնարավորությունը տնտեսական ինտեգրման տարբեր փուլերում

Ջուլիետա ԴԱԲԱՂՅԱՆ ՀՀ տնտեսությունում արտարժութային ռիսկի մոդելավորումը VAR մեթոդաբանությամբ

Արթուր ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ֆինանսական կառավարման կատարելագործման հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում

Վարդան Բոստանջյան, Արթուր Թադևոսյան ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Հայկ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Բնական մենաշնորհների հիմնական առանձնահատկությունները

Ռաֆայել ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀՀ թվային տնտեսության գնահատման հիմնախնդիրները

Ռաֆայել ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի աշխատատեղերի օպտիմալ կառավարման խնդիրը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Հովհաննես ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Շուկայական իրացվելիության ռիսկը ՀՀ բանկային համակարգում

Հովհաննես ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ֆինանսավորման իրացվելիության ռիսկի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում

Մարիանա ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Լիդերության դերը անձնակազմի կառավարման գործընթացում

Սամվել ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՀ կենսաթոշակային համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները

Անի ՍԵՐՈԲՅԱՆ Հետաձգված հարկերի հաշվառուման միջազգային փորձը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

Արշակ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՀՀ, ԵԱՏՄ և հարևան պետությունների ներդրումային համագործակցությունը

Վահագն ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ Նորարարական կլաստերների հնարավորությունները ՀՀ տնտեսությունում

Աննա ՄԱԿԱՐՅԱՆ Տնտեսության իրական հատվածի վրա արտաքին գործոնների ազդեցությունը

Աննա ՄԱԿԱՐՅԱՆ ՀՀ տնտեսության ճկունակության աստիճանի բարձրացումը

Սամվել ԽԱՐԱԶՅԱՆ ՀՀ առողջապահության ֆինանսավորման ռազմավարության խնդիրները

Քրիստինե ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Օդային տրանսպորտի համաշխարհային շուկայի հիմնական միտումները

Մասուդ Էնթեզարի ՅԱԶԴԻ Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության տեսա-մեթոդական հիմքերը

Ասադ ՅՈՒՍԵՖԻ Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների օրինակարգումը Իրանում

Արթուր ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Հարկերի էությունը և հարկային հարաբերությունների կարգավորումը

Անի ՍԱՀԱԿՅԱՆ Կառավարման մշակութային առանձնահատկությունները անդրկովկասյան երկրներում

Տարոն ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ Մարքեթինգային գործընթացը ՀՀ քաղաքական կազմակերպություններում

Տարոն ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ Քաղաքական մարքեթինգի դրսևորումները արտասահմանյան և տեղական շուկաներում

Զոյա ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, Մարինա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական գործոնները

Արթուր ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ Հավասարակշռված ցուցանիշների համակարգը

Գայանե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՀ-ում ապահովագրական պորտֆելի կանխատեսման հնարավորությունները

Մոհամադալի ՆԱՋԱՖԻ Օտարերկրյա ներդրումների դերը զարգացման գործընթացում

Մոհամադալի ՆԱՋԱՖԻ Զբոսաշրջության դերը ազգային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերում

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Արարատ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման ռազմավարական ուղիները

Տիգրան ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՓՄՁ աջակցության հարկային լծակների արդյունավետության բարձրացման խնդիրները

Լիլիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՀՀ-ում առկա մարքեթինգային և լոգիստիկ խնդիրներըն ու հեռանկարները ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու ճանապարհին

Էդգար ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Մի քանի մոդելների կշռված կանխատեսման համեմատությունը այդ մոդելների առանձին կանխատեսումների հետ ՀՀ սպառման օրինակով

Արթուր ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի իրավիճակային կառավարման վերաբերյալ

Վահան ԳԱՐԱԿՅԱՆ Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի կազմակերպման հիմնահարցերը

Գեորգի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՓՄՁ վարկունակության վարկանիշի գնահատման չափանիշերը

Ալբերտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Հարկային համակարգերի հիմքում դրվող սկզբունքների հիմնահարցերը

Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ Տնտեսական ինտեգրման նոր ձևաչափերը և Հայաստանի մարտահրավերները

Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ Միգրացիոն հոսքերի կառավարման միջազգային փորձը

Մարինա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման արդի վիճակը

Մասուդ Էնթեզարի ՅԱԶԴԻ ՏԻՄ-երի գործունեության վրա ազդող գործոնների միջազգային փորձը

Մոհամմադ Ռեզա ՍՈՀՐԱԲԻ Ոչ ֆինանսական ռիսկի և վերադարձելիության միջև հարաբերությունները ֆոնդային բորսայում

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Սեփականատիրական հարաբերությունները տնտեսական ինստիտուտների համակարգում

Անվար ՅՈՒՍԵՖԻ Հայ-իրանական արտաքին առևտրի դինամիկան և կառուցվածքը

Ռոման ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման հեռանկարները արտաքին քաղաքական իրողությունների համատեքստում

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *