Alternative

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #2, Ապրիլ – Հունիս, 2016

Հունիս 2016Ապրիլ - Հունիս

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումները նոր իրողությունների և ապագայի ակնկալիքների համատեքստում

Ռաֆիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Պարտատոմսերի թողարկման առանձնահատկությունները և պարտատոմսերի թողարկման ազդագրի իրավական բնույթը

Պարգև ՍԱՐՈՅԱՆ Վնասի հատուցումը վնաս պատճառած վարչարարությունն իրականացրած վարչական մարմնի իրավահաջորդության դեպքում

Դավիթ ԴԻԼԱՆՅԱՆ Եվրասիական հաշվարկային միավորի մոդելը ԵՏՄ արժութային ինտեգրման համատեքստում

Արտյոմ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ագրարային ոլորտում նորամուծական գործունեության խթանման պետական համակարգը

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Առևտրային կազմակերպությունների պարտքերի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սեյեդ Մոհամմադ ՍԵՅԵԴԻ Միջազգային ցուցահանդեսը որպես շուկայի հետազոտության եւ սպառողական նախասիրությունների գործիք

Նադեժդա ՉԱՊԿԻՆԱ Առևտրային բանկի տարածքային ստորաբաժանումների վարկային պորտֆելի ձևավորման մոդելը

Բենիամին ՖՐՈՒՆՋՅԱՆ Կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը և հիմնական տարրերը

Բենիամին ՖՐՈՒՆՋՅԱՆ Կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացումն առևտրի ոլորտում

Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ Հարկման օպտիմալությունը և արդյունավետությունը շրջանառության հարկի տեսանկյունից

Աննա ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ կազմակերպություններում

Անի ՆԱԶԱՐՅԱՆ Սոցիալական կարծրատիպերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները

Արամ ԱՅՎԱԶՅԱՆ Պետական կառավարման համակարգը որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի սուբյեկտ և կոռուպցիոն իրավախախտումների միջավայր

Տիգրան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Բժշկական ծառայությունների շուկայի ներկա վիճակն ու զարգացման միտումները

Ջուլիետա ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՙԱզգային տնտեսական անվտանգություն՚ եզրույթի որոշ մեկնաբանումների շուրջ

Ամալիյա ՄԻՆԱՍՅԱՆ Տեղական ինքնակառավարման գործոինեության հիմնախնդիրներները և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Եվգենյա ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ Ներդրումների կառավարումը ԼՂՀ գազամատակարարման համակարգում

Գրիգոր ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ Լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետություն հասկացությունը

Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ Լեռնահանքային արդյունաբերության համընդհանուր տնտեսական ազդեցության գնահատման հարցի շուրջ

Լենա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ֆինանսական համակարգի կայունության էմպիրիկ վերլուծություն ՀՀ օրինակով

Գայանե ՍՈԼԱԽՅԱՆ Տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացներում

Զարուհի ՇԱՀԻՆՅԱՆ Ինքնակառավարման և հուզական ինտելեկտի համահարաբերակցային առանձնահատկությունները

Տիգրան ԶԱՔԱՐՅԱՆ Կորպորատիվ կառավարման օրենսդրանորմատիվային դաշտի զարգացման ուղղությունները

Հեղինե ՋԱՂԻՆՅԱՆ ՀՀ տրանսպորտային ծառայությունների միջազգայնացման հիմնական ուղիների տնտեսաչափական վերլուծությունը

Դավիթ ԱՐԱԲՅԱՆ Դրամավարկային քաղաքականության ելակետային իրավիճակը

Արթուր ՄԿՐՏՉՅԱՆ Նախընտրական արշավների կառավարման արդի մարքեթինգային ուղիները

Արթուր ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ընտրական գործընթացների շարժընթացի ազդեցությունը ՀՀ քաղաքական շուկայի վրա

Անահիտ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմը ՀՀ-ում

Սերգեյ ԹԱՆԳՅԱՆ Առևտրային բանկերի վարկային գործունեության կարգավորման մի քանի հարցեր

Մոջթաբա ՀԱԳՀԻԳՀԱՏՋՈՒ Տնօրենների խթանների ազդեցությունը ընկերության գործունեության վրա

Նունե ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Բրենդի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ ընկերություններում

Գայանե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Աիդա ԱԹԱՆՅԱՆ ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական ներուժի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը

Թամարա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՀ պղնձի արտադրությունում նոր տեխնոլոգիական լուծումների արդիականությունը և ֆինանսատնտեսական հիմնավորումը

Լարիսա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Միգրացիոն գործընթացների արդիական խնդիրները Ճապոնիայում

Արմինե ՄԻՍԱԿՅԱՆ ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների բաշխման գործընթացի շուրջ

Հռիփսիմե ՕՍԻՊՅԱՆ ՀՀ տնտեսության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների գնահատման մեթոդաբանությունը

Ասադ ՅՈՒՍԵՖԻ Ներդրումային որոշումների կայացման գործընթացում տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուրների անհրաժեշտությունը

Արփինե ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ Հայաստանի մետաղական տեխնածին հաքավայրերի տնտեսական գնահատման հարցի շուրջ (ՙԶՊՄԿ՚ ՓԲԸ պոչամբարների օրինակով)

Տաթևիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀՀ կառավարման համակարգի արդի էթիկական հիմնախնդիրները

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ Տնտեսական զարգացման էկոլոգաբնապահպանական առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Ռաֆիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Բանկային մրցակցությունն ու ապագայի մարտահրավերները

Զարուհի ՇԱՀԻՆՅԱՆ Հոգեկան լարվածության իրավիճակներում ինքնակառավարման որոշ հիմնահարցեր

Մասուդ Էնթեզարի ՅԱԶԴԻ Թեհրանի ՏԻՄ բյուջեի ձևավորման այլընտրանքային աղբյուրները

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ Առեւտրի հոսքերի ազդեցությունը ՕՈՒՆ-ի վրա ԵՄ-ում և ՀՀ-ում

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ Կապիտալի միջազգային շարժի և ՕՈՒՆ տեսական հիմնադրույթները և գործնականում դրանց կիրառման հնարավորությունները

Մոհամմադ ՋԱՖԱՐԻ ՍԻՐԻԶԻ Հիվանդների Out-of-Pocket վճարմանը նպաստող գործոնների բացահայտումը. Իրանում Out-of-Pocket վճարումների հիմնավորման սկզբնակետ

Ալի ԱԲԴՈՒԼԼԱԶԱԴԵ Բիզնես գործընթացների դերը (իրավիճակ) կազմակերպություններում

Ա.Հ.Մ. ՆԵՄԱԹԻ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները Իրանի Գոլեստան նահանգում (որպես պիոներ տարածաշրջանում)

Մորթեզա Ռամեզանի ԳԱԼԵՇԻ Իրանի տնտեսական ազատության համաթվի և հիմնական մարոտնտեսական ցուցանիշների փոխկախվածությունը

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *