Alternative

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2016 #4 Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր

December.Final.2016

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Մթերումների համակարգի ձևավորման հրամայականը ՀՀ-ում

Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը ՀՀ տնային տնտեսությունների աշխատուժի առաջարկի վրա

Տաթևիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՀ կրթական համակարգի վերլուծությունը` որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորման խոչընդոտների բացահայտման համատեքստում

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ Բնապահպանական վերահսկողության գիտական ուղղվածությունը և կիրառման արդյունավետությունը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները

Մարինա ՓՈԹԻԿՅԱՆ, Գառնիկ ՀԱՑԱԳՈՐԾՅԱՆ Արտադրանքի կրկնակի զեղչերի և պահանջարկի անորոշության առաջարկի գնահատման եղանակ

Նարեկ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Բանկային ռիսկերի կառվարչական հաշվառման ներդրման ուղիները

Հարություն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ընդերքօգտագործման արդի միտումները ՀՀ-ում

Դավիթ ԱԲԳԱՐՅԱՆ Պոտենցիալ առցանց գնորդների թվի բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Առևտրային բանկի ռազմավարությունն ու ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգը (Balanced Scorecard)

Սերգեյ ԱՍԼԱՆՅԱՆ Ռազմավարական կառավարման մոտեցումները ՀՀ տարածքային կայուն և համաչափ զարգացման ապահովման գործընթացներում

Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Աղքատությունը մակարդակը և սպառողական ապրանքների բաշխվածությունը ՀՀ-ում

Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Աղքատությունը մակարդակը և սպառողական ապրանքների բաշխվածությունը ՀՀ-ում

Անուշ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Կրկնակի հարկման կարգավորման ուղիները ՀՀ ներդրումային ծրագրերում

Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ Հարկային բեռը և դրա մակրոտնտեսական գնահատման մոտեցումները

Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Հարավային Կովկասը և իրանական գազի եվրոպական հեռանկարները

Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ռուսաստան-Իրան-Թուրքիա. Եռակողմ դաշինք թե՞ երկկողմ համագործակցություն

Տիգրան ԶԱՔԱՐՅԱՆ Կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի գնահատումը որպես նրա գործունեության կատարելագործման ուղղություն

Լենա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Արժութային ճգնաժամերի ազդեցությունը և հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումները ՀՀ բանկային համակարգում

Լենա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության գործիքակազմը և հիմնական ցուցանիշները

Անի ՄԿՐՏՉՅԱՆ Առողջապահական տեխնոլոգիաների և սկզբունքների պահպանումը ոււսումնական գործընթացում

Անի ՄԿՐՏՉՅԱՆ Բարձրագույն կրթական համակարգը և Բոլոնիայի գործընթացի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գեորգի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորման հիմնախնդիրները

Գեորգի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Վարկունակության գնահատման մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները ՓՄՁ ոլորտում

Դիանա ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը զարգացող երկրների համատեքստում

Դիանա ՇԱՔԱՐՅԱՆ Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը` որպես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման կարևոր գործոն

Գայանե ՍՈԼԱԽՅԱՆ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների բարելավման հասարակական – քաղաքական ասպեկտները

Արամ ՎԱՐՏԻԿՅԱՆ Արդի միգրացիոն գործընթացներն ու հայկական անդրազգային սոցիալական տարածությունների առանձնահատկությունները

Արտակ ԱՅԱՆՅԱՆ ՀՀ վարունգի, լոլիկի, վարդի և ելակի բերքատվության վերլուծությունը և ազդող հիմնական գործոնները

Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ Մեծ տվյալների ոլորտում ներդրումների իրականացման արդյունավետությունը

Սաթենիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Գովազդի ձևավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանյան հեռուստաշուկայում

Սեդա ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ Սեփականության իրավունքի պաշտպանվածությունը` որպես սահմանադրականության սոցիալ-տնտեսական ցուցիչ

Գրիշա ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ Հեռահաղորդակցությունների մրցակցային միջավայրի առանձնահատկությունները

Հայկանուշ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՕՈՒՆ-երի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա

Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Աղքատությունը մակարդակը և սպառողական ապրանքների բաշխվածությունը ՀՀ-ում.

Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ Արտահանման մաքսային և ոչ մաքսային ընթացակարգերը ՀՀ-ում

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ Հայ-իրանական ներդրումային համագործակցությունը

Ալիհոսեյն ՄՈԵՆ ՆԵՄԱԹԻ Իրանի գյուղական բնակավայրերի զարգացման հեռանկարները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով

Մասուդ Էնթեզարի Յազդի Խոշոր քաղաքային համայնքներում տեղական ինքնակառավարման համակարգերի համեմատական վերլուծություն

Թորոս ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Մեհդի Հոսեյնին ՆԱՎԵՀ Իրանն ու Հայաստանը. տնտեսական համագործակցության հնարավոր ներուժը

Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ Ընկերության շահույթի կանխատեսման ընթացքում փոփոխուն ծախսերի վարքագիծը

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ, Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ներքին և արտաքին մարտահրավերները

Սոֆյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Քաղաքական կոնֆլիկտի կառավարման տեսա-մեթոդաμանական հարցերի շուրջ

Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության հիմնախնդիրները

Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ Բացասական տոկոսադրույքների պարագայում եկամտի վերափոխման մարտավարություն

Նարինե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Գրադարանային-մատենագիտական գործի կառավարումն ու զարգացումը

Կարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Աուտիզմի խանգարում ունեցող երեխաների ինքնագիտակցության Խորհրդանշային դրսեվորումները

Հարություն ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Պատասխանատվության ապահովագրության արդի վիճակը ՀՀում

Հարություն ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության զարգացման խոչընդոտները ՀՀում

Տիգրան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Տնային տնտեսությունների առողջապահական ծախսերի վերլուծություն

Տիգրան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Մարկետինգը առողջապահական կազմակերպություններում

Մարատ ԴՈՒՐՅԱՆ Անորոշության պայմաններում որոշումների ընդունման մասնագիտական առանձնահատկությունների ուսումնասիրում

Մարիաննա ԱՐԶԱՆԳՈՒԼՅԱՆ Տնտեսական գործընթացների համակարգային հատկությունները ՀՀ արտահանող ընտրված ոլորտների օրինակով

Մարիաննա ԱՐԶԱՆԳՈՒԼՅԱՆ ՀՀ ձեռներեցների կողմից արտահանելու վերաբերյալ որոշումների կայացման գործոնները

Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման արդյունավետության գնահատումը

Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ֆինանսական արդյունքի ձևավորման մոտեցումները ԵԱՏՄ շրջանակում

Մարինե ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Տեսաէկոլոգիան որպես քաղաքային հարմարավետ միջավայրի ձևավորման միջոց Գյումրի քաղաքում

Սեյեդ Աբդոլլահ Իբրահիմզադե ՓԱՀՆԵ ՔԱԼԱՅԻ Բանկային հաճախորդների բավարարվածության հնարավորությունները Մելլաթ բանկի օրինակով

Վլադիմիր ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ինտեգրման գործընթացների գնահատականը ՀՀ-ի տնտեսության տարբեր ճյուղերում

Արփինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ Մեծ Բրիտանիայի կառավարման համակարգի ընկալումը հարցազրույցների միջոցով

Հասմիկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Անուշ ԱՍԱՏՐՅԱՆ Բարեփոխումների շարունակականության ապահովման հիմնահարցերը ՀՀ ագրարային ոլորտում

Հասմիկ ՓԱԼԱՆԴՈՒԶՅԱՆ Զինվորական ծառայությանը նախազորակոչային անձանց սոցիալ հոգեբանական պատրաստության գործոնները

Մարի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Աշխատանքի շուկայի զարգացման միտումները ՀՀ ֆինանսական համակարգում

Վահան ԳևՈՐԳՅԱՆ Ֆինանսական կայունության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում

 

 

 

December kazm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *