Alternative

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #2 Ապրիլ – Հունիս

կազմ

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Արևմուտքի պատժամիջոցների չեղարկումը և տարածաշրջանային ինտեգրման նոր իրողությունները. Հայաստան – Իրան – ԵԱՏՄ

Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ֆինանսական ռիսկերի հաշվառման և վերլուծության գործառույթները կազմակերպությունների կառավարման համակարգում

Արման ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Էքպրոպրիացիայի փոխհատուցման գործընթացը ՀՀ-ում

Լևոն ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ Դեղային թերապիաները և ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվելու ռիսկը որպես առավել վտանգի աղբյուր

Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ Բժշկական գործունեություն հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Նաիրա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ Բժշկական գործունեություն իրականացնող անձանց պատասխանատվության հիմնախնդիրը ՀՀ օրենսդրության մեջ

Շիրազ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը 1 հա ցածրաճ ծիրանի այգու օրինակով (ՀՀ Արմավիրի մարզի պայմաններում)

Ելիզավետա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Արտահանմանն ուղղված ներդրումների ներգրավման հիմնական ոլորտները Հայաստանի Հանրապետությունում

Համիդեհ ՄՈՀԵԲԲԻ Կրթական համակարգում աշխատող ղեկավարների անձնային առանձնահատկությունները

Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Շահութաբերությունը որպես ֆինանսական դրության գնահատման գործոն

Լևոն ՍԱՐԳՍՅԱՆ Մտավոր սեփականության գործեր քննող մասնագիտացված դատարանների ստեղծման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Տիգրան ԿԱՅՖԱՋՅԱՆ Մարզիկի անձի ընդհանուր և յուրահատուկ հատկությունների կառավարման փուլերը

Մանուշ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ ՀՀ Տավուշի մարզի զբոսաշրջության զարգացման արդի միտումները

Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ ՀՀ Բաժնետոմսերի շուկայի զարգացման արդի առանձնահատկությունները

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ Իրանական ՕՈՒՆ ներգրավման համար նպաստավոր ոլորտները ՀՀ­ում

Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ծաղկանուշ ՄԻՐԶՈՅԱՆ Կլիմայի ազդեցությունը Սյունիքի գյուղատնտեսության վրա և հարմարվողականության միջոցառումները

Միքայել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Հանրային սեփականության ձևերի տարանջատման քաղաքացիաիրավական կարգավորման խնդիրները

Արմեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Բուհում ֆիզիկական դաստիարակության կառավարման գործընթացի համակարգային կազմակերպման փորձի վերլուծություն

Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՀՀ արտահանման խթանման հնարավորությունները ԵԱՏՄ անդամակցության համատեքստում

Վարդուհի ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՀՀ անշարժ գույքի շուկան 2016թվականին

Հայկ ՄԱՄԻՋԱՆՅԱՆ Երիտասարդությունը քաղաքական գործընթացի կառավարման դերակատար

Նարինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ Դրամական հոսքերի վերլուծության ցուցանիշների դասակարգման բարելավման ուղիները

Նարինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ Դրամական հոսքերի վերլուծության ցուցանիշների դասակարգման բարելավման ուղիները

Ջաֆարի ՄՈՀԱՄՄԱԴ «Առողջապահական ապահովագրության հիմնադրամում» ապահովադիրների կենցաղի ուսումնասիրումը (ԻԻՀ Քերման նահանգում)

Գևորգ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, Մարիամ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Պետական ֆինանսական քաղաքականության և բյուջետային պլանավորման հիմնախնդիրները

Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ ՀՀ ՀՆԱ-ի բաշխվածությունն ըստ վերահսկողության հատկանիշի

Ասյա ԽԱԼԱԹՅԱՆ Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելի կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ Տնտեսական աճի ապահովման հետճգնաժամային հիմնախնդիրները

Կարինե ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Մաթեմատիկական դիաստիարակություն. բիզնես ոլորտում կայանալու գրավականը

Ավագ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Հարկային դրույքները տնտեսագիտական ուսմունքում և հարկային դրույքների ընտրերի ընտրության խնդիրը

Ավագ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Ադապտացված ԸՀՀՄ օգտագործման հիմնավորումը և կառուցումը ՀՀ-ում հարկերի փոփոխության վերլուծության ժամանակ

Էլինա ԱՍՐԻՅԱՆ, Լուսինե Ստեփանյան, Ելենա Ստարչենկովա Հոգեբանական բարեկեցության հասկացության վերլուծություն

Նունե ՄԿՐՏՉՅԱՆ Մարզական գործունեության շարժառիթների կառավարման սոցիալքաղաքական նախապայմանները

Արմենուհի ՉԻՖԼԻԿՅԱՆ Գործարար համբավի’ որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտի առանձնահատկությունները

Էլյա ՂԻԱՍՅԱՆ Կառավարման միապետական և հանրապետական համակարգերի առանձնահատկությունները ըստ Քեթրին Մաքաուլեյի և Թոմաս Հոբսի

Աննա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ «Խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացության մեթոդաբանական խնդիրները

 

June 2017.final

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *