Alternative

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #3 Հուլիս – Սեպտեմբեր

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Զարգացմանը միտված կառույցների ռեսուրսների համադրման նախադրյալները Հայաստանում

Տաթևիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Հայաստանից մեկնող աշխատանքային միգրանտների խնդիրների վերհանումը

Միքայել ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի (արբիտրի) գործունեության ընդհանուր սկզբունքները

Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ձկան շրջանառության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը` ազատ մրցակցության ապահովման գործընթացում

Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Մրցակցային իրավիճակը և առկա հիմնախնդիրները ՙՊանիր՚ ապրանքային շուկայում

Արսեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության հիմնական բնութագրիչները

Ալլա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՀ խմիչքների արտադրության կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վերահսկողության առաջարկվող մոտեցումը

Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ Բանկային ոլորտի կայունության ապահովման առանձին մեթոդներն ու ձևերը

Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի հասունության և բիզնեսի թվայնացման միջոցառումների գնահատումը

Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման և տնտեսության թվայնացնելու հայեցակարգը և դրա ակտիվացման առանցքները

Վահան ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ ՀՀ աշխատուժի միգրացիայի տնտեսական ազդեցությունների գնահատումը

Մարե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների տրանսպորտային ծախսերի ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա

Եսթեր ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Կոմունալ տնտեսության զարգացման միջազգային փորձը

Աննա ՊԱՐՍՅԱՆ Սիգարետ և սիգար արտադրող կազմակերպությունների կողմից վճարվող հարկերն ու տուրքերը ՀՀ-ում

Մարինե ՉՈԲԱՆՅԱՆ Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության կազմակերպման խնդիրները

Բելլա ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Մարինե ՉՈԲԱՆՅԱՆ Պետական ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման խնդիրները

Արևիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված վերջին բարեփոխումները ՀՀ-ում

Անի ԱՎԱԳՅԱՆ Զբոսաշրջային կազմակերպության արդյունավետության բարձրացումը կառավարման լոգիստիկական մեթդների կիրառման միջոցով

Արաքս ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Ֆինանսական շուկաների կարգավորման հիմնավորումը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի համատեքստում

Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ակտիվների իրացվելիության և վճարունակության սահմանային միջակայքերի որոշման մոտեցում

Արծրունի ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ձեռնարկատիրական ռիսկի հասկացությունը, ձեռնարկատիրական ռիսկի աստիճանի նվազեցման մեթոդները

Արման ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Վերազգայնացում. Սինգապուրի պարադոքսը

Անի ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ Սատրապական Հայաստանի կառավարման ներքին համակարգը

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ Արտասահմանյան ուղղակի ներդրումներ ասիական զարգացող երկրներում

Նարեկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունները վճարային հաշվեկշռի բարելավման գործում

Արտակ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման մեթոդաբանության շուրջ

Արամ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ Հանրային ծառայության ոլորտում աութսորսինգի կիրառման և արդյունավետության հիմնախնդիրները

Ռոման ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ ՀՀ Սյունիքի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակը և զարգացման հիմնախնդիրները

Նարեկ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ, Ռոման ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Տարածքային տնտեսության զարգացման հնարավորությունները տարածքային ինովացիոն համակարգի միջոցով

Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ Գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրությունը որպես վարկավորման արդյունավետության բարձրացման գործոն

Լուսինե ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ Կառավարման համակարգում ղեկավարի իմացական գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

Նարե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Աշխատակիցների արդյունավետ վարքային ռազմավարության ինքնակառավարման տարրերի առանձնահատկությունները

Շուշան ԱՍԱՏՐՅԱՆ Գործազրկության նվազեցման մոտեցումները

Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Աուդիտի եզրակացության նշանակալի փոփոխությունը և ՀՀ-ում կիրառումը

Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ Տնտեսության իրական հատվածի էությունն ու զարգացման դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում

Լուսինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՀՀ բուհերում ”բարելավումների մատրիցայի” կիրառումը

Լևոն ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ Վարկային կազմակերպությունների ռիսկերի գնահատումը սթրես թեստերի միջոցով

Անի ԴՈԽՈՅԱՆ Տնտեսության պետական հատվածը որպես պետական կառավարման օբյեկտ

Էռնեստ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Սոցիալական ռիսկերի նվազեցման մեթոդաբանությունը

Սեպտեմբեր.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *