Alternative

Daily Archives: February 24, 2014

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես 2014 #1

կազմANNOTATIONS OF ARTICLES

Թաթուլ Մանասերյան

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ԻՐԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ

Տնտեսական դիվանագիտությունը կարելի է բնութագրել որպես պետության գործունեության այնպիսի ոլորտ, որը ներառում է միջազգային տնտեսական հարաբերություններում արդյունավետ մրցակցության կամ համագործակցության համար անհրաժեշտ դիվանագիտական /տնտեսական և քաղաքական/ գործիքների և մեթոդների օգտագործում` ուղղված երկրի մրցակցային առավելությունների և պետության տնտեսական շահերի իրացմանը, արտահանման աճին, ՕՈՒՆ ծավալների ավելացմանը, վճարային հաշվեկշռի կարգավորմանը և այլն: