Alternative

Daily Archives: December 27, 2014

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես

Alternative.

ԴՐԱՄԻ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ, ԹԵ ԴՈԼԱՐԻ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ Ռուբեն ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ Նորայր ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 2015Թ-ՈՒՄ Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ Հայկանուշ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՔԻՇ ԱԶԱՏ ԳՈՏՈՒ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԻՐԱՆԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ Հասանալի ՆԱՋԱՖԻ

ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔԻ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄՈԴԵԼ Գայանե ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ Սևակ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ Ռուբեն Հայրապետյան

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ Գայանե ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ Գոռ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՔԻՇ ԱԶԱՏ ԳՈՏՈՒ ԴԵՐԸ ԻԻՀ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ Հասանալի ՆԱՋԱՖԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՍԵՆՅՈՐԱԺԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ Սամվել ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Gitakan handes. December