Alternative

Daily Archives: July 12, 2015

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ Ապրիլ-Հունիս

Կազմ.Հունիս

Լիլիթ ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ Արտարժույթի շուկայի տատանումների ազդեցությունը ՀՀ կառավարության պարտքի վրա

Հարություն ԱԶԳԱԼԴՅԱՆ Մաքսային Միության (Եվրասիական տնտեսական միության) գործունեության արդյունքները և հեռանկարները

Եվգենյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ոռոգման դերը ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում

Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ Արտաքին առևտրի ազատականացումը որպես արտահանման ընդլայնման նախադրյալ

Սեմյոն ԱԴԻՅԱՆ ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայի զարգացման հնարավորությունները

Էրիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Համացանցային գործիքների կայացումը որպես լրատվամիջոց ԱՄՆ քաղաքականության մեջ

Լևոն ԴՈԽՈԼՅԱՆ Մրցակցային միջավայրի կարգավորումը` որպես ձեռնարկատիրության զարգացման հիմք

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Հովհաննես ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում ԲԱԶԵԼ 3-ի ներդրման առանձնահատկությունները

Նորայր ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՀՀ տնտեսության ներճյուղային մասնագիտացման ցուցանիշները

Հ. ԱԶԳԱԼԴՅԱՆ Եվրասիական տնտեսական միության ընդլայնման հնարավորությունները

Լիլիթ ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ ՀՀ արտաքին պետական պարտքի բեռի գնահատման ցուցանիշների համակարգը

Տիգրան ՍԱՖԱՐՅԱՆ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի գործառույթները շուկայական տնտեսության պայմաններում

Եվգենյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ոռոգման ջրի սակագների որոշման մեթոդաբանությունը

Արարատ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ Մրցունակությունը և մրցակցությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում

Հարություն ԱԶԳԱԼԴՅԱՆ ՀՀ էներգետիկ համակարգի ինտեգրելիության հնարավորությունները տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ համակարգերին

Լևոն ԴՈԽՈԼՅԱՆ Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնական խոչընդոտները ՀՀ-ում

Սևակ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Երկրորդային ռեսուրսների օգտագործումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ժամանակակից մոտեցում

Փեյման ԴՈՒՍԹԻ “Առողջ քաղաքի ” ռազմավարության իրականացման արդյունավետությունը.

Հովհաննես ԱՅՎԱԶՅԱՆ Պետական գնումների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և մոտեցումները

Արման ՏՈՆԻԿՅԱՆ ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելի վերլուծությունը

Աննա ՄԱԿԱՐՅԱՆ ՀՀ տնտեսական զարգացման արդյունավետությամբ պայմանավորված փուլի մարտահրավերներն ու հնարավորությունները

Հայկանուշ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՕՈՒՆ ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա