Alternative

Daily Archives: January 21, 2016

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր


կազմ դեկտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Չինաստան-Հյուսիսային Ամերիկա ներդրումային կապերը

Շուշանիկ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ Ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը ՓՄՁ-ների գործունեության բարելավման համար

Վարդան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ապահովագրական համակարգի կարգավորման փորձը Մեծ Բրիտանիայում

Սերգեյ ԷԼԱՐՅԱՆ ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեության համառոտ վերլուծություն

Նարինե ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ Արտասահմանյան կապիտալի արդյունավետության գնահատումը ՀՀ առևտրային բանկերում

Աշոտ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Էլեկտրոնային փողերի դերը և արդիականությունը բանկային համակարգում

Էլինա ԴԱԴԱՅԱՆ “Աշտարակ կաթ” ընկերության SWOT վերլուծություն

Վոլոդյա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Տնտեսական աճի առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության երկրներում

Մայրանուշ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ Զավեն ՀԱՐՈՅԱՆ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում