Alternative

Monthly Archives: October 2016

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ-ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ-ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸկազմ-210x300

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ #3 ՀՈՒԼԻՍ – ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Սեպտեմբեր

Հուլիս – Սեպտեմբեր 2016

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Համաշխարհային տնտեսության միտումների ազդեցությունը երկրի սոցիալ – տնտեսական անվտանգության վրա

Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀՀ տնտեսական անվտանգության խնդիրները տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի պայմաններում

Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ Արտահանող միջնորդների և ՀՀ ՓՄՁ-ների փոխգործակցության արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը

Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ ՓՄՁ ապրանքների արտահանման կառավարման հայեցակարգը միջնորդ արտահանողների ձևավորման և փոխգործակցության հիման վրա

Սարգիս ՂԱՆԹԱՐՋՅԱՆ, Արսեն ՀԱՅՐԻՅԱՆ Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման ներկա վիճակը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Պարտքի հիմնախնդիրը ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում