Alternative

Թաթուլ Մանասերյան ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ԻՐԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ Հանրապետությունում իրականացվող երկրորդ սերնդի տնտեսական բարեփոխումների արդյունավետությունը, մեր համոզմամբ, մեծաապես պայմանավորված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին մարտահրավերներին համարժեք արձագանքելու կարողությամբ: Եթե ներքին մարտահրավերները, հիմնականում, կարող են գնահատվել տնտեսական սպառնալիքների արժեչափման տիրույթում և արտահայտել պետությանª տնտեսական անվտանգության ապահովման համապատասխան ներուժը, ապա արտաքին մարտահրավերները, բացի արտաքին տնտեսական սպառնալիքների վնասազերծման հրամայականից, պահանջում են նաև տնտեսական դիվանագիտության հստակ ուղղվածություն և ծրագիր:

Economic diplomacy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *