Alternative

New jobs in New Year

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1608763ed786bf67

Աշխատանք – Իրավաբան-փորձագետ, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, Երևան

Իրավաբան-փորձագետի թափուր տեղի համար կազմակերպությունը փնտրում է համապատասխան որակավորումներ ունեցող մասնագետի:

Պահանջներ.

իրավաբանական բարձրագույն կրթություն.
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն.
համակարգչային հմտություններ (Excel, Word and Power Point).
թիմային աշխատանքի կարողություններ.
աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ ծառայություններ մատուցելու կարողություն:

***

Աշխատանք – Արդարադատության և հարակից ոլորտների համակարգող/իրավաբան, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, Երևան

Իրավաբան-փորձագետի թափուր տեղի համար կազմակերպությունը փնտրում է համապատասխան որակավորումներ ունեցող մասնագետի:

Պահանջներ.

իրավաբանական բարձրագույն կրթություն,
3 տարվա մասնագիտական/աշխատանքային փորձի առկայություն, որից մեկ տարին միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորված ծրագրերի շրջանակներում,
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
համակարգչային հմտություններ (Excel, Word and Power Point),
թիմային աշխատանքի կարողություններ,
աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ ծառայություններ մատուցելու կարողություն:
***

Աշխատանք – Մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետ, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, Երևան

Մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետի թափուր տեղի համար կազմակերպությունը փնտրում է համապատասխան որակավորումներ ունեցող մասնագետի:

Պահանջներ.

համապատասխան ոլորտի բարձրագույն կրթություն,
2 տարվա մասնագիտական/աշխատանքային փորձի առկայություն,
հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն,
թիմային աշխատանքի կարողություններ,
աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքներ կատարելու կարողություն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *