Alternative

New Realities for International Trade and Political Implications for the Emerging Economies

Tatoul Manasserian.Journal of Korea Research Association 2007

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #1 Հունվար – Մարտ

2017.1

MARD..final..

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Հայաստանը և Իրանը տարածքային ինտեգրացիայի նոր պայմաններում

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հիմնական Եկամտի պատմությունը և դրա դերն այսօր աշխարհում

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հիմնական եկամուտի ֆինանսավորման հնարավորությունները

Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2016 #4 Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր

December.Final.2016

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Մթերումների համակարգի ձևավորման հրամայականը ՀՀ-ում

Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը ՀՀ տնային տնտեսությունների աշխատուժի առաջարկի վրա

Տաթևիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՀ կրթական համակարգի վերլուծությունը` որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորման խոչընդոտների բացահայտման համատեքստում

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ Բնապահպանական վերահսկողության գիտական ուղղվածությունը և կիրառման արդյունավետությունը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները

Մարինա ՓՈԹԻԿՅԱՆ, Գառնիկ ՀԱՑԱԳՈՐԾՅԱՆ Արտադրանքի կրկնակի զեղչերի և պահանջարկի անորոշության առաջարկի գնահատման եղանակ

Նարեկ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Բանկային ռիսկերի կառվարչական հաշվառման ներդրման ուղիները

Հարություն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ընդերքօգտագործման արդի միտումները ՀՀ-ում

Դավիթ ԱԲԳԱՐՅԱՆ Պոտենցիալ առցանց գնորդների թվի բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Առևտրային բանկի ռազմավարությունն ու ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգը (Balanced Scorecard)

Политика государства в области обеспечения энергетической безопасности: вопросы теории и практики

ԱկադեմAcad1իա

Интеллектуальная безопасность и экономическое развитие

IMGUkraine