Alternative

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #3 Հուլիս – Սեպտեմբեր

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Զարգացմանը միտված կառույցների ռեսուրսների համադրման նախադրյալները Հայաստանում

Տաթևիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Հայաստանից մեկնող աշխատանքային միգրանտների խնդիրների վերհանումը

Միքայել ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի (արբիտրի) գործունեության ընդհանուր սկզբունքները

Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ձկան շրջանառության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը` ազատ մրցակցության ապահովման գործընթացում

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #2 Ապրիլ – Հունիս

կազմ

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Արևմուտքի պատժամիջոցների չեղարկումը և տարածաշրջանային ինտեգրման նոր իրողությունները. Հայաստան – Իրան – ԵԱՏՄ

Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ֆինանսական ռիսկերի հաշվառման և վերլուծության գործառույթները կազմակերպությունների կառավարման համակարգում

Արման ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Էքպրոպրիացիայի փոխհատուցման գործընթացը ՀՀ-ում

Լևոն ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ Դեղային թերապիաները և ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվելու ռիսկը որպես առավել վտանգի աղբյուր

New Realities for International Trade and Political Implications for the Emerging Economies

Tatoul Manasserian.Journal of Korea Research Association 2007

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #1 Հունվար – Մարտ

2017.1

MARD..final..

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Հայաստանը և Իրանը տարածքային ինտեգրացիայի նոր պայմաններում

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հիմնական Եկամտի պատմությունը և դրա դերն այսօր աշխարհում

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հիմնական եկամուտի ֆինանսավորման հնարավորությունները

Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2016 #4 Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր

December.Final.2016

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Մթերումների համակարգի ձևավորման հրամայականը ՀՀ-ում

Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը ՀՀ տնային տնտեսությունների աշխատուժի առաջարկի վրա

Տաթևիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՀ կրթական համակարգի վերլուծությունը` որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորման խոչընդոտների բացահայտման համատեքստում

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ Բնապահպանական վերահսկողության գիտական ուղղվածությունը և կիրառման արդյունավետությունը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները

Մարինա ՓՈԹԻԿՅԱՆ, Գառնիկ ՀԱՑԱԳՈՐԾՅԱՆ Արտադրանքի կրկնակի զեղչերի և պահանջարկի անորոշության առաջարկի գնահատման եղանակ

Նարեկ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Բանկային ռիսկերի կառվարչական հաշվառման ներդրման ուղիները

Հարություն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ընդերքօգտագործման արդի միտումները ՀՀ-ում

Դավիթ ԱԲԳԱՐՅԱՆ Պոտենցիալ առցանց գնորդների թվի բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Առևտրային բանկի ռազմավարությունն ու ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգը (Balanced Scorecard)