Alternative

Политика государства в области обеспечения энергетической безопасности: вопросы теории и практики

ԱկադեմAcad1իա

Интеллектуальная безопасность и экономическое развитие

IMGUkraine

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ-ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ-ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ-ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸկազմ-210x300

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ #3 ՀՈՒԼԻՍ – ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Սեպտեմբեր

Հուլիս – Սեպտեմբեր 2016

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Համաշխարհային տնտեսության միտումների ազդեցությունը երկրի սոցիալ – տնտեսական անվտանգության վրա

Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀՀ տնտեսական անվտանգության խնդիրները տնտեսության կառուցվածքային տեղաշարժերի պայմաններում

Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ Արտահանող միջնորդների և ՀՀ ՓՄՁ-ների փոխգործակցության արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը

Նարինա ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ ՓՄՁ ապրանքների արտահանման կառավարման հայեցակարգը միջնորդ արտահանողների ձևավորման և փոխգործակցության հիման վրա

Սարգիս ՂԱՆԹԱՐՋՅԱՆ, Արսեն ՀԱՅՐԻՅԱՆ Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման ներկա վիճակը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ Պարտքի հիմնախնդիրը ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում

The World Economy Today: Major Trends and Developments

THE_WORLD_ECONOMY_TODAY